Tenchi Muyo! Character Bios

Tenchi

Ryoko

Ayeka

Sasami

Washu

Mihoshi

Kiyone

Ryo-ohkiBack to Tenchi Muyo!

Back to Main